Vilkår - SibOOm

OPLYSNINGER OM DISSE BRUGERVILKÅR

Din brug af denne hjemmeside: http://www.Siboom.dk (“Hjemmesiden”) og Tjenesterne (som defineret nedenfor) er underlagt disse “Brugervilkår”. Ved at gå ind på Hjemmesiden eller gøre brug af Tjenesterne accepterer du at være bundet af disse Brugervilkår, og du bedes derfor læse dem grundigt og om nødvendigt udskrive og gemme en kopi af dem. Hvis du ikke kan acceptere Brugervilkårene, skal du straks ophøre med at gøre brug af Hjemmesiden og/eller Tjenesterne.
I disse Brugervilkår forstås der ved “du” eller “dig” den person, der går ind på Hjemmesiden eller gør brug af Tjenesterne, og ved “Siboom” eller “vi” eller “os” forstås der Siboom med adresse på Siboom förvaltas av CodeCloud S.R.L.S. , Via San Antonio a Capodimonte 46, 80131 Napoli - Italy, medmindre en Tjeneste leveres af en anden virksomhed i Siboom-koncernen, idet henvisningen i så fald er en henvisning til den pågældende virksomhed i Siboom-koncernen.

ÆNDRINGER AF DISSE BRUGERVILKÅR

Vi søger hele tiden efter nye måder til at forbedre Hjemmesiden og de Tjenester, vi tilbyder dig. Vi forbeholder os derfor ret til at ændre disse Brugervilkår til enhver tid. Alle ændringer vil træde i kraft, så snart de bliver lagt ud på Hjemmesiden, og du vil blive anset for at have accepteret alle sådanne ændringer ved at gøre brug af Hjemmesiden eller Tjenesterne efter dette tidspunkt.

BESKRIVELSE AF TJENESTERNE

Oversigt
Vi tilbyder et antal onlinetjenester, herunder for eksempel søgefunktioner via søgeord eller produktkategorier, indhold, indkøbsbutikker, produktanmeldelser, produktguides samt andre kommunikationsværktøjer (“Tjenesterne”), der giver dig mulighed for at finde og sammenligne de opførte produkter, der udbydes på et antal tredjemænds hjemmesider (“Butikkerne”).

Søgeresultater
Resultaterne af brugerens søgninger er ikke udtømmende med hensyn til alle de udbud, der er tilgængelige på internettet, og resultaterne er baseret på data, der indsamles af os fra de Butikker, der er opført hos os. Den rækkefølge, udbuddene automatisk vises i, afhænger af flere faktorer alt efter den udførte søgning:

1. Hvis du søger ud fra kategori, vil der sandsynligvis kun fremkomme udbud fra de Butikker, der har betalt for at blive opført, og den automatiske rækkefølge i visningen kommer hovedsagelig an på den pris, som disse Butikker har betalt.
2. Hvis du søger via søgeboksen (det vil sige søgeord), kan der fremkomme udbud fra alle de Butikker, der er opført (enten mod betaling eller gratis) på Hjemmesiden, og ud over den betalte pris tages andre kriterier i betragtning ved den automatiske rækkefølge i visningen af udbuddene: Popularitet, relevansen af de opførte Butikkers data i forhold til din forespørgsel eller responstiden på Butikkernes hjemmesider.

Dataene opdateres med mellemrum afhængigt af typen: Intervallet varierer alt efter Butikkerne og opfyldelsen af vores tekniske krav; det hyppigste interval er en gang i døgnet, bortset fra i weekenden og på helligdage; tidstro opdatering gælder for søgninger i rejsesektionens hotel-, bil- og flykategorier.

Køb hos Butikkerne
Hvis du ønsker at købe det opførte produkt, som du har udvalgt, bør du besøge den valgte Butiks hjemmeside. Når du gør brug af de tjenester, en Butik udbyder, og i særdeleshed når du besøger Butikkens hjemmeside via et link fra Hjemmesiden for at købe et bestemt produkt hos denne Butik, vil du være bundet af Butikkens brugervilkår.
Vi fungerer ikke som agenter for disse Butikker, og vi hverken sælger, videresælger eller giver licens til de opførte produkter. Vi er ikke part i en handel eller kontrakt, som du måtte indgå med en Butik med henblik på at købe opførte produkter, og vi påtager os intet ansvar i forhold til de opførte produkter. Du er indforstået med selv at kontakte Butikken eller sælgeren af produkterne direkte om dine eventuelle spørgsmål, reklamationer eller tvister vedrørende produkterne og med ikke at involvere os i en eventuel tvist mellem dig og tredjemand.

Annoncører
Vi kan endvidere introducere dig til udvalgte partnere og de tjenester, de udbyder, særligt i form af integrerede tjenester (for eksempel rubrikannoncer). Vi kan også vise reklamelinks på hjemmesiden, også kaldet sponsorlinks, reklamebudskaber eller reklametilbud, som du kan blive fristet til at se på, mens du er inde på Hjemmesiden.

Brugeranmeldelser
Herudover tilbyder vi gratis produktinformation samt produktguides og spil og giver dig mulighed for at læse anmeldelser og skrive dine egne anmeldelser af de produkter og Butikker, der er opført på Hjemmesiden (“Brugeranmeldelser”). Brugeranmeldelserne er underlagt særlige vilkår og betingelser

SiboomS DATAPOLITIK

Læs venligst vores Datapolitik, som indeholder vigtige oplysninger om anvendelsen af dine persondata og andre personlige oplysninger om dig samt vores sikkerhedsprocedurer og -politik.

BRUGERPROFIL OG ADGANGSKODE

Hvis du vil have adgang til bestemte Tjenester på Hjemmesiden (for eksempel Brugeranmeldelser, Konkurrencer, Nyhedsbreve, Undersøgelser og Cashback), skal du oprette en profil på Hjemmesiden. Du modtager en adgangskode og får tildelt en profil ved at gennemføre registreringsforløbet på Hjemmesiden. Du er selv ansvarlig for, at adgangskoden og profilen forbliver fortrolige, samt for enhver aktivitet med din adgangskode eller profil. Vi har ikke mulighed for at kontrollere identiteten på de personer, der gør brug af Hjemmesiden, og ifalder ikke ansvar, hvis din adgangskode eller profil bruges af andre.

BRUGERADFÆRD

Du accepterer ikke at gå ind på Hjemmesiden og/eller gøre brug af Tjenesterne med det formål

(a) på nogen måde at skade mindreårige,
(b) at gribe ind i eller forårsage forstyrrelser i Hjemmesiden eller Tjenesterne eller servere eller netværk med forbindelse til Hjemmesiden eller Tjenesterne eller overtræde krav, procedurer, politikker eller regler fra netværk med forbindelse til Hjemmesiden eller Tjenesterne,
(c) bevidst eller ubevidst at overtræde gældende love eller regler, herunder
(d) at uddrage, indsamle, behandle, sammensætte eller lagre persondata om andre brugere, eller
(e) at gendanne, gengive, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte Hjemmesiden eller dele heraf i erhvervsøjemed.

Du accepterer ikke at uploade, lægge ud, e-maile eller på anden måde overføre (a) Indhold, der er usandt, upræcist, ulovligt, skadeligt, truende, fornærmende, chikanerende, injurierende, vulgært, sjofelt, krænkende over for en andens privatliv, hadefuldt, eller som på anden måde er nedværdigende for eller skræmmer en person eller en gruppe af personer på grund af religion, køn, seksuel orientering, race, etnisk tilhørsforhold, alder eller handicap, (b) Indhold, der krænker en parts patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsrettigheder eller andre immaterielle rettigheder (“Rettigheder”), (c) uanmodet eller uvedkommende reklame, salgsmateriale, uønsket e-mail, “spam”, “kædebreve”, “pyramideprojekter” eller andre former for uopfordrede henvendelser, bortset fra inden for de områder, der er afmærket til sådanne formål, eller (d) materiale, der indeholder software-vira eller andre maskinkoder, filer eller programmer, der er udviklet til at gribe ind i, skade, ødelægge eller begrænse funktionaliteter i computer-software eller -hardware eller telekommunikationsudstyr.

BØRNS BRUG AF HJEMMESIDEN

Hjemmesiden og Tjenesterne er ikke beregnet til, at personer under 18 år skal gå ind på dem eller gøre brug af dem. Ved at gå ind på Hjemmesiden og/eller gøre brug af Tjenesterne tilkendegiver og indestår du for, at du mindst er 18 år gammel. Hvis du ikke er mindst 18 år, må du ikke gå ind på Hjemmesiden eller gøre brug af Tjenesterne. Vi har ret til at blokere din adgang til Hjemmesiden eller Tjenesterne eller bringe den til ophør, såfremt vi bliver bekendt med, at du er under 18 år.

Hvordan beskytter vi personoplysninger?

Hos Siboom bruger vi den almindeligt anvendte praksis inden for branchen og har strenge sikkerhedsprocedurer for indsamling, opbevaring og videregivelse af personoplysninger for at forhindre uautoriseret adgang og for at opfylde de europæiske databeskyttelseslove. De personoplysninger, som du giver os, opbevares på vores egen eller en af vore forretningspartneres sikre servere. De sikre servere krypterer de personoplysninger, du taster ind, inden de sendes videre til os. Hvis du har modtaget (eller har valgt) et password, som giver dig adgang til bestemte undersider på websiden, er det dit ansvar, at passwordet holdes hemmeligt. Du må derfor ikke dele dit password med andre.

INDHOLD, DER ER LAGT UD AF DIG

Du anerkender, at du er ansvarlig for alle oplysninger, data, tekster, software, fotografier, grafikker, videoklip, beskeder og andet materiale (“Brugerindhold”), uanset om disse lægges offentligt ud eller overføres privat, som du uploader, lægger ud, e-mailer eller på anden måde overfører via Hjemmesiden og/eller Tjenesterne.

For så vidt angår alt Brugerindhold, som du vælger at lægge ud på Hjemmesiden, får vi for al fremtid uden at skulle betale royalty uigenkaldelig og ikke-eksklusiv ret og licens, med fuld ret til at give underlicenser, til at anvende, gengive, ændre, tilpasse, offentliggøre, oversætte, skabe afledte værker fra, udbrede, udføre og vise dette Brugerindhold (helt eller delvist) over hele verden og/eller indarbejde det i andre værker i en hvilken som helst form, medium eller teknologi, der kendes på nuværende tidspunkt eller senere måtte blive udviklet.

Vi har ret (men ikke pligt) til efter eget skøn at afvise, flytte eller fjerne Brugerindhold, der er tilgængeligt via Tjenesterne, og som overtræder Brugervilkårene, eller hvorimod der er andre indvendinger.

ANSVAR FOR INDHOLDET

Vi tilbyder produktbeskrivelser, prisoplysninger, kommentarer, brugeranmeldelser og andet indhold (“Hjemmesideindhold”) vedrørende produkterne på Hjemmesiden. Hjemmeside¬indholdet er alene medtaget for at give oplysninger og er ikke udtryk for vores godkendelse af nogen produkter, Butikker eller andre tjenester, som udbydes af disse Butikker. Selvom vi bestræber os på at rette eventuelle fejl og mangler hurtigst muligt, efter at vi er gjort opmærksom herpå, kan vi dog ikke garantere, at Hjemmesideindholdet er uden fejl og mangler, og vi påtager os intet ansvar for eventuelle unøjagtigheder eller fejl i Hjemmesideindholdet.

INDHOLD VEDRØRENDE FINANSIELLE YDELSER

Hjemmesideindhold eller Tjenester vedrørende finansielle ydelser, investering eller handel stilles til rådighed alene for at give oplysninger og er ikke beregnet til brug i handels- eller investeringsøjemed. Vi er ikke på nogen måde ansvarlige for, om de oplysninger, der overføres via Hjemmesiden eller Tjenesterne, er korrekte, brugbare eller tilgængelige, ligesom vi ikke på nogen måde er ansvarlige for handels- eller investeringsbeslutninger, der er truffet på baggrund af disse oplysninger.

ADGANG TIL HJEMMESIDE OG TJENESTER

Selvom vi søger at sikre, at Hjemmesiden er tilgængelig uden afbrydelser og er fuldt funktionel, kan vi dog ikke garantere dette. Adgangen til Hjemmesiden kan midlertidigt og uden varsel blive afbrudt i tilfælde af systemnedbrud, vedligeholdelse eller reparation eller af årsager, der ligger uden for vores kontrol.

Vi vil bestræbe os på at give dig så nye og nøjagtige oplysninger og data som muligt, særligt for så vidt angår priser på varerne og tjenesterne på Hjemmesiden. Da disse oplysninger og data overføres til os enten fra de Butikker, der er opført på Hjemmesiden, i henhold til vilkårene i en samarbejdsaftale eller via professionelle databaser, kan vi imidlertid ikke indestå for, at de er fuldstændigt nøjagtige og udtømmende.

Vi forpligter os til straks at lægge alle ændringer i oplysninger og data, som Butikkerne gør os opmærksom på, ud på Hjemmesiden. På den anden side kan vi pga. tekniske begrænsninger ikke garantere, at disse ændringer straks lægges ud på Hjemmesiden, eller at de samtidig kommer frem i resultaterne af søgninger via søgeord eller via vare- eller tjenestekategorier.

I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de oplysninger og data, der figurerer på vores Hjemmeside, og dem, der figurerer på Butikkens hjemmeside, har sidstnævnte forrang.

ÆNDRINGER AF HJEMMESIDEN OG TJENESTERNE

Vi forbeholder os ret til til enhver tid og løbende at ændre eller midlertidigt eller permanent nedlægge Hjemmesiden eller Tjenesterne (eller dele heraf) eller til at lancere nye tjenester med eller uden varsel. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige over for dig eller tredjemand for ændringer, midlertidige afbrydelser eller nedlæggelse af Hjemmesiden eller Tjenesterne.
I tilfælde af ændringer i Tjenester, der kræver, at der oprettes en Siboom-profil, vil vi give meddelelse til brugerne ad alle hensigtsmæssige kanaler. Du kan annullere din Siboom-profil online ved at give meddelelse til Kundeservice

OPHØR

Du accepterer, at vi efter eget skøn kan bringe din adgangskode, profil (eller dele heraf), adgang til Hjemmesiden eller brug af Tjenesterne til ophør og fjerne eller kassere ethvert Indhold af Tjenesterne uanset årsagen hertil. Vi kan endvidere efter eget skøn og til enhver tid nedlægge udbuddet af Tjenesterne eller dele heraf med eller uden varsel.

LINKS

Vi eller tredjemand kan indsætte links til andre internetsider eller -ressourcer. Eftersom vi ikke har kontrol over disse sider og ressourcer, anerkender og accepterer du, at vi ikke er ansvarlige for disse eksterne sider eller ressourcers tilgængelighed, og at vi ikke har godkendt og ikke på nogen måde er ansvarlige for indhold, reklame, produkter eller andet materiale, som ligger på eller er tilgængeligt via disse sider eller ressourcer. Du anerkender og accepterer endvidere, at vi ikke på nogen måde direkte eller indirekte er ansvarlige for eventuelle skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med, at der er gjort brug af eller er handlet i tillid til indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller via sådanne sider eller ressourcer. Du anerkender, at vi ikke er part i en handel eller kontrakt, som du måtte indgå med en tredjemand, og du er indforstået med ikke at involvere os i en eventuel tvist mellem dig og tredjemand.

OPHAVSRET/OPHAVSRETSLICENS

Din brug af Hjemmesiden og dens indhold giver dig ikke rettigheder i forhold til vores immaterielle rettigheder, herunder for eksempel varemærker, logoer, grafikker, fotografier, animationer, videoklip og tekster eller tredjemands immaterielle rettigheder til Hjemmesiden og dens indhold.

Du må ikke på nogen måde kopiere, gengive, genudgive, downloade, lægge ud, viderebringe, optage, overføre, udnytte i erhvervsøjemed, redigere, formidle til offentligheden eller på anden måde udbrede tjenester, internetsider eller materialer på Hjemmesiden eller maskinkoder til elementer, der udgør Hjemmesiden, til andre formål end eget personligt brug. Med forbehold af ovenstående er det tilladt for dig at downloade begrænsede uddrag af dette indhold til din harddisk med henblik på at se dette, forudsat at der højst tages en kopi af en given oplysning.

GODTGØRELSE

Du accepterer at yde godtgørelse til os og vores datterselskaber, koncernforbundne selskaber, ledende medarbejdere, agenter, samarbejdspartnere samt øvrige interessenter og medarbejdere for alle krav eller skadeserstatninger (herunder advokatsalærer i forbindelse med sådanne krav eller skadeserstatninger), der måtte blive rejst af tredjemand i sager, der vedrører eller udspringer af din brug af Hjemmesiden, herunder misligholdelse eller mistanke om misligholdelse af disse Brugervilkår eller lovovertrædelser eller krænkelser fra din side af tredjemands rettigheder.

VORES JURIDISKE FORPLIGTELSER OG ANSVARSBEGRÆNSNINGER

Disse Brugervilkår indeholder ikke nogen ansvarsfraskrivelse eller -begrænsning af vores ansvar for bevidst urigtige oplysninger eller for dødsfald eller personskade som følge af uagtsomhed fra vores eller vores medarbejdere eller agenters side.

Vi påtager os ikke noget ansvar for skader på dit computersystem eller tab af data som følge af din brug af vores Hjemmeside, og vi kan ikke garantere, at eventuelle filer, som du måtte downloade, ikke er behæftet med virus, er inficerede eller har destruktive egenskaber.

Vi er alene ansvarlige for tab, som du lider som følge af vores misligholdelse af disse Brugervilkår, såfremt tabene er en påregnelig konsekvens af vores misligholdelse af Brugervilkårene. Tab er ikke påregnelige, hvis de ikke på tidspunktet for din indgåelse af Brugervilkårene kunne forudses af dig eller os. Vi er ikke ansvarlige for indirekte tab, som ikke er påregnelige for dig og os (for eksempel tab eller overskud og fortabte muligheder).

MEDDELELSER

Meddelelser til dig kan gives enten pr. e-mail eller pr. almindelig post. Tjenesterne kan også give meddelelse om ændringer i Brugervilkårene eller andre forhold ved at vise meddelelser eller links til meddelelser til dig generelt på Tjenesterne.

VAREMÆRKEOPLYSNINGER

“Siboom” og “Siboom Sammenlign, Køb, Spar” samt øvrige Siboom-logoer og produkt- og tjenestenavne er varemærker tilhørende Siboom.com (UK) Limited (“Siboom-Mærkerne”). Du accepterer, at du ikke på nogen måde må vise eller anvende Siboom-Mærkerne uden vores forudgående samtykke.

OPHAVSRETTIGHEDER og COPYRIGHT-AGENTER

Hvis du mener, at Brugerindhold eller Hjemmesideindhold krænker nogen af dine immaterielle rettigheder, bedes du kontakte vores juridiske afdeling, vedrørende den påståede overtrædelse, på [email protected]

GENERELLE OPLYSNINGER

Disse Brugervilkår samt eventuelle supplerende vilkår og betingelser, som de henviser til, udgør hele aftalen mellem dig og os og regulerer din brug af Hjemmesiden samt Tjenesterne og går forud for alle tidligere aftaler mellem dig og os.
En eventuel tvist mellem dig og os vedrørende disse Brugervilkår vil være underlagt dansk ret. Hvis du vil lægge sag an imod os, skal du gøre det i Danmark. Hvis vi undlader at udnytte eller håndhæve en rettighed eller bestemmelse i disse Brugervilkår, har vi ikke dermed givet afkald på denne rettighed eller bestemmelse. Hvis en kompetent domstol kommer frem til, at en bestemmelse i disse Brugervilkår er ugyldig, har parterne desuagtet aftalt, at domstolen bør søge at give parternes hensigt den virkning, der er afspejlet i bestemmelsen, og Brugervilkårenes øvrige bestemmelser skal fortsat være gældende.

Hverken du eller Siboom kan på nogen måde overdrage rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Brugervilkår uden den anden parts forudgående skriftlige samtykke, dog er vi berettiget til at overdrage alle rettigheder og forpligtelser (uden dit forudgående samtykke) til et af vores koncernforbundne selskaber.